Tietosuojakäytäntö

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä ”tietosuoja-asetus”) säännöksiä sovelletaan kaikkialla Euroopassa. Haluamme kertoa sinulle yrityksessämme toteutettavasta henkilötietojen käsittelystä tämän asetuksen mukaisesti (katso tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artikla). Jos sinulla on kysyttävää tai huomautuksia tästä tietosuojaselosteesta, voit ottaa koska tahansa yhteyttä kohdassa 2 tai 3 annettuihin sähköpostiosoitteisiin.

I. Yleistä

    Soveltamisala
    Vastuuhenkilö
    tietosuojavaltuutettu
    Tietoturvallisuus

II. Tietojenkäsittely yksityiskohtaisesti

    Yleistietoa tietojenkäsittelystä
    Sivuston/sovelluksen näyttäminen
    Uutiskirje
    Hakemus
    Asiakastuki
    Tehtävien käsittely
    Seuranta

III. Asianosaisten oikeudet

    Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
    Oikeus saada pääsy tietoihin
    Oikaisemisoikeus
    Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)
    Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
    Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
    Peruuttamisoikeus suostumuksen yhteydessä
    Oikeus tehdä valitus


I. Yleistä

Tässä tietosuojaselosteen osassa annetaan tietoja soveltamisalasta, tietojenkäsittelyn vastuuhenkilöstä ja tietosuojavaltuutetuista sekä tietoturvallisuudesta.

1. Soveltamisala
TopPatterns Nordic AB:n toteuttama tietojenkäsittely voidaan jakaa pääasiassa kahteen ryhmään:
- Sopimuksentekoa varten käsitellään kaikki TopPatterns Nordic AB:n kanssa tehtävän sopimuksen toteuttamista varten tarvittavat tiedot. Jos sopimuksentekoon liittyy ulkopuolisia palveluntarjoajia, esimerkiksi logistiikkayrityksiä tai maksupalveluntarjoajia, tietosi annetaan niille asiaankuuluvassa laajuudessa.
- Verkkosivustoilla, erityisesti TopPatterns Nordic AB:n verkkokaupoissa käytäessä vaihdetaan erilaisia tietoja päätelaitteesi ja palvelimemme välillä. Tässä voi olla kyse myös henkilötiedoista. Näin kerättyjä tietoja käytetään muun muassa verkkosivustomme optimointiin tai mainosten esittämiseen päätelaitteesi selaimessa.
Tämä tietosuojaseloste koskee seuraavia sivustoja:
- verkkosivustomme osoitteissa toppatterns.se, toppatterns.dk, toppatterns.no, toppatterns.fi.
- aina silloin, kun joltakin sivustoltamme (esimerkiksi verkkosivustot, aliverkkotunnukset, mobiilisovellukset, verkkopalvelut tai yhteydet kolmannen osapuolen sivustoille) viitataan tähän tietosuojaselosteeseen riippumatta siitä, mitä kautta olet tullut sivustolle tai miten käytät sitä. Kaikkea tätä tarjontaa kutsutaan yhteisesti nimityksellä ”palvelut”.

2. Vastuuhenkilö
Tietojenkäsittelyn vastuuhenkilö eli se, joka päättää henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista ja välineistä, palveluiden yhteydessä on

Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG
Hubert-Burda-Platz 2
77652 Offenburg
Tyskland
VAT no: DE142539819

info@toppatterns.com  3. Tietosuojavaltuutettu

Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG
Hubert-Burda-Platz 2
77652 Offenburg
Tyskland
VAT no: DE142539819

info@toppatterns.com  4. Tietoturvallisuus
Tietosuoja-asetuksen 32 artiklassa vaadittujen toimien toteuttamiseksi ja riskiä vastaavan turvallisuustason saavuttamiseksi olemme laatineet yrityksessämme tietojärjestelmän hallintajärjestelmän.


II. Tietojenkäsittely yksityiskohtaisesti
Tässä tietosuojaselosteen osassa kerromme sinulle yksityiskohtaisesti henkilötietojen käsittelystä palveluidemme puitteissa. Selvyyden vuoksi tiedot on järjestelty palveluidemme tiettyjen toimintojen mukaan. Palveluiden tavanomaisen käytön yhteydessä on mahdollista, että erilaisia toimintoja ja näin ollen myös erilaisia käsittelytapoja toteutetaan peräkkäin tai samanaikaisesti.

1. Yleistietoa tietojenkäsittelystä
Kaikkiin jäljempänä esitettäviin käsittelyihin sovelletaan seuraavaa, jos mitään muuta ei ole määritetty:

a. Ei velvollisuutta tietojen antamiseen
Henkilötietojen antamiselle ei ole mitään sopimusperusteista tai lakisääteistä velvollisuutta. Sinua ei velvoiteta antamaan tietoja.

b. Tietojen antamatta jättämisen seuraukset
Jos tarvittavia tietoja (tiedot, jotka on merkitty pakollisiksi tiedoiksi tietojen syöttämisen yhteydessä) ei anneta, on seurauksena, että kyseistä palvelua ei voida tarjota. Muussa tapauksessa tietojen antamatta jättämisestä on mahdollisesti seurauksena, että palveluamme ei voida tarjota samalla tavalla ja samanlaatuisesti.

c. Suostumus
Tietyissä tapauksissa sinulla on mahdollisuus antaa meille suostumuksesi jäljempänä esitettyjen tietojenkäsittelyjen yhteydessä myös laajempaan tietojenkäsittelyyn (mahdollisesti koskien osaa tiedoista). Tällöin ilmoitamme sinulle kunkin suostumusilmoituksen antamisen yhteydessä erikseen kaikista suostumukseen liittyvistä menettelyistä ja suostumuksen laajuudesta sekä tarkoituksista, joihin pyrimme tällaisella tietojenkäsittelyllä.

d. Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin
Jos siirrämme tietoja kolmansiin maihin eli Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin, siirto tapahtuu täysin lakisääteisesti määritettyjen hyväksyntäehtojen mukaisesti. Hyväksyntäehdoista säädetään tietosuoja-asetuksen 44–49 artiklassa.

e. Ulkoisten palveluntarjoajien tarjoama hosting-palvelu
Tietojenkäsittelymme tapahtuu suurelta osin yhteydessä niin kutsuttuihin hosting-palveluntarjoajiin, jotka antavat meille käyttöön tallennustilaa ja käsittelykapasiteettia tietokeskuksissaan ja käsittelevät toimeksiannostamme ohjeidemme mukaan myös henkilötietoja. Tällaiset palveluntarjoajat käsittelevät tietoja joko pelkästään EU:ssa tai olemme taanneet riittävän tietosuojan tason EU:n tietosuojaa koskevilla vakiolausekkeilla.

f. Tietojen siirto valtiollisille viranomaisille
Siirrämme henkilötietoja valtiollisille viranomaisille (mukaan luettuina lainvalvontaviranomaiset), jos tämä on tarpeen meitä koskevan oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi (oikeusperusta: tietosuoja-asetuksen 6 artiklan1 kohdan c alakohta) tai jos tämä on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi (oikeusperusta: tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

g. Säilytysaika
Säilytämme tietojasi vain niin kauan kuin tarvitsemme niitä kuhunkin käsittelytarkoitukseen. Jos tietoja ei tarvita enää sopimusperusteisten tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen, ne poistetaan säännöllisesti, ellei niiden väliaikainen säilyttäminen ole edelleen tarpeen. Syitä tällaiseen voivat olla seuraavat:

- Kauppa- tai verotusoikeudellisten säilytysvelvoitteiden täyttäminen
- Oikeudellisten kiistojen todisteiden hankkiminen lakisääteisten vanhentumista koskevien säännösten puitteissa

Lisäksi voimme säilyttää tietojesi edelleen, jos olet antanut meille siihen nimenomaisesti suostumuksesi.

h. Tietoryhmät
Tilin tiedot: Sisäänkirjautumis-/käyttäjätunnus ja salasana
Henkilön perustiedot: Titteli, puhuttelu/sukupuoli, etunimi, sukunimi, syntymäaika
Osoitetiedot: Katu, talon numero, mahdollisesti osoitteen lisätiedot, postinumero, paikkakunta, maa
Yhteystiedot: Puhelinnumero(t), faksinumero(t), sähköpostiosoite(-osoitteet)
Koulutustiedot: Koulutusohjelma, koulutuslaitos, kesto
Kirjautumistiedot: Tiedot palvelusta, jonka kautta olet kirjautunut; sisäänkirjautumisen, vahvistamisen ja uloskirjautumisen ajankohdat ja tekniset tiedot; kirjautumisen yhteydessä antamasi tiedot
Tilaustiedot: Tilatut tuotteet, hinnat, maksu- ja toimitustiedot
Maksun tiedot: Tilitiedot, luottokorttitiedot, muihin maksupalveluihin, esimerkiksi PayPaliin, liittyvät tiedot
Pääsytiedot: Palvelussamme käynnin päivämäärä ja kellonaika; sivu, jolta järjestelmä on tullut sivullemme; käytön yhteydessä näytetyt sivut; istunnon tunnistetiedot (Session ID); lisäksi seuraavat tiedot tietokonejärjestelmästä: käytetty internetin yhteyskäytäntöosoite (IP-osoite), selaimen tyyppi ja versio, laitetyyppi, käyttöjärjestelmä ja vastaavat tekniset tiedot.
Hakemuksen tiedot: Ansioluettelo, erilaiset todistukset, työnäytteet, sertifikaatit, kuvat

2. Sivuston/sovelluksen näyttäminen
Tässä kuvataan, miten henkilötietojasi käsitellään palveluissamme käynnin yhteydessä. Haluamme korostaa, että pääsytietojen siirto ulkoisille sisällöntarjoajille (katso kohta b) on välttämätöntä internetissä tapahtuvan tietojensiirron teknisten toimintatapojen takia.

a. Käsittelyä koskevat tiedot
Tietoryhmät: Pääsytiedot
Käyttötarkoitus: Yhteyden muodostaminen, palvelun sisällön esittäminen, sivustoomme kohdistuvien hyökkäysten havaitseminen epätavallisen toiminnan perusteella, vikadiagnoosit    
Oikeudellinen perusta: Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta
Tarvittaessa oikeutettu etu: Palvelun asiallinen toiminta, tietojen ja liiketoimintaprosessien turvallisuus, väärinkäytön estäminen, tietojärjestelmiin kohdistuvista toimista aiheutuvien vahinkojen ehkäiseminen
Säilytysaika: 14 päivää
                    
b. Henkilötietojen vastaanottajat
Vastaanottajaryhmä: Hosting-palvelun ja sovelluskäytön palveluntarjoajat sekä ulkoiset sisällöntarjoajat, jotka tarjoavat sisältöjä (esimerkiksi kuvat, videot, upotetut postaukset sosiaalisesta mediasta, mainontabannerit, fontit, päivitystiedot), joita tarvitaan palvelun esittämiseen
Kyseessä olevat tiedot: Pääsytiedot    
Tietojen välittämisen oikeusperusta: Henkilötietojen käsittely (tietosuoja-asetuksen 28 artikla)
Tarvittaessa oikeutettu etu: Palvelun asiallinen toiminta, sisältöjen (nopeutettu) esitys
               
Vastaanottajaryhmä: IT-turvapalvelujen tarjoajat     
Kyseessä olevat tiedot: Pääsytiedot    
Tietojen välittämisen oikeusperusta: Henkilötietojen käsittely (tietosuoja-asetuksen 28 artikla)
Tarvittaessa oikeutettu etu: Turvallisuusvajeita/heikkouksia hyödyntävien hyökkäysten estäminen     

3. Uutiskirje
Tässä kerromme, mitä henkilötiedoillesi tapahtuu uutiskirjeemme tilaamisen yhteydessä:

a. Käsittelyä koskevat tiedot
Tietoryhmät: Sähköpostiosoite
Käyttötarkoitus: Tilauksen vahvistaminen (Douple Opt-in -menettely), uutiskirjeen lähettäminen
Oikeudellinen perusta: Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta
Tarvittaessa oikeutettu etu: -
Säilytysaika: Uutiskirjeen tilauksen kesto

Tietoryhmät: Henkilön perustiedot
Käyttötarkoitus: Uutiskirjeen yksilöiminen
Oikeudellinen perusta: Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta
Tarvittaessa oikeutettu etu: -
Säilytysaika: Uutiskirjeen tilauksen kesto

Tietoryhmät: Sisäänkirjautumistiedot
Käyttötarkoitus: Uutiskirjeen tilauksen/vahvistuksen/peruuttamisen jäljitettävyys
Oikeudellinen perusta: Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b, f alakohta
Tarvittaessa oikeutettu etu: Todiste uutiskirjeen tilauksesta/vahvistuksesta/perumisesta
Säilytysaika: Uutiskirjeen tilauksen kesto

Tietoryhmät: Uutiskirjeen käyttäjäprofiilitiedot
Käyttötarkoitus: Uutiskirjeen kohdennettu laatiminen
Oikeudellinen perusta: Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta
Tarvittaessa oikeutettu etu: Palvelumme parantaminen, mainontatarkoitukset
Säilytysaika: Uutiskirjeen tilauksen kesto


b. Henkilötietojen vastaanottajat
Vastaanottajaryhmä: Uutiskirjeen lähettämisen palveluntarjoaja
Kyseessä olevat tiedot: Kaikki kohdassa a mainitut tiedot
Tietojen välittämisen oikeusperusta: Henkilötietojen käsittely (tietosuoja-asetuksen 28 artikla)
Tarvittaessa oikeutettu etu: -
               
4. Hakemus
Käynnissä olevassa hakemusprosessissa käsittelemme henkilötietojasi seuraavilla tavoilla:

a. Käsittelyä koskevat tiedot
Tietoryhmät: Osoitetiedot, yhteystiedot
Käyttötarkoitus: Tunnistaminen, yhteydenotto, viestintä sopimuksen tekemiseksi
Oikeudellinen perusta: Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta
Tarvittaessa oikeutettu etu: -
Säilytysaika: 6 kuukautta

Tietoryhmät: Henkilön perustiedot
Käyttötarkoitus: Tunnistaminen, yhteydenotto, iän tarkastaminen
Oikeudellinen perusta: Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta
Tarvittaessa oikeutettu etu: -
Säilytysaika: 6 kuukautta

Tietoryhmät: Hakemuksen tiedot
Käyttötarkoitus: Hakijan valinta
Oikeudellinen perusta: Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta
Tarvittaessa oikeutettu etu: -
Säilytysaika: 6 kuukautta

b. Henkilötietojen vastaanottajat
Vastaanottajaryhmä: Hakijoiden hallinnoinnista vastaava palveluntarjoaja
Kyseessä olevat tiedot: Kaikki kohdassa a mainitut tiedot
Tietojen välittämisen oikeusperusta: Henkilötietojen käsittely (tietosuoja-asetuksen 28 artikla)
Tarvittaessa oikeutettu etu: -

5. Asiakastuki
Tässä kerrotaan, miten henkilötietojasi käsitellään, kun otat yhteyttä asiakaspalveluumme:

a. Käsittelyä koskevat tiedot
Tietoryhmät: Henkilön perustiedot, yhteystiedot, pyyntöjen/valitusten sisällöt
Käyttötarkoitus: Asiakkaiden pyyntöjen ja käyttäjien valitusten käsittely
Oikeudellinen perusta: 6 artiklan 1 kohdan b, f alakohta
Tarvittaessa oikeutettu etu: Asiakassuhteet, palvelumme parantaminen
Säilytysaika: Pyynnön käsittely

b. Henkilötietojen vastaanottajat
Vastaanottajaryhmä: Yhteydenottoja hallinnoiva palveluntarjoaja
Kyseessä olevat tiedot: Kaikki kohdassa a mainitut tiedot
Tietojen välittämisen oikeusperusta: Henkilötietojen käsittely (tietosuoja-asetuksen 28 artikla)
Tarvittaessa oikeutettu etu: -

6. Tehtävien käsittely
Seuraavissa tiedoissa kuvataan, miten henkilötietojasi käsitellään, kun teet meille tilauksen

a. Käsittelyä koskevat tiedot
Tietoryhmät: Henkilön perustiedot, osoitetiedot, yhteystiedot, tilaustiedot, maksutiedot
Käyttötarkoitus: Tilauksen käsittely
Oikeudellinen perusta: 6 artiklan 1 kohdan b, f alakohta
Tarvittaessa oikeutettu etu: -
Säilytysaika: 10 vuotta

Tietoryhmät: Henkilön perustiedot, osoitetiedot, yhteystiedot, maksutiedot
Käyttötarkoitus: Käyttäjätilin käyttö, jos tilausta ei haluta tehdä vierastilillä
Oikeudellinen perusta: 6 artiklan 1 kohdan a alakohta
Tarvittaessa oikeutettu etu: -
Säilytysaika: Käyttäjän pyynnöstä esitettyyn käyttäjätilin poistamiseen asti

b. Henkilötietojen vastaanottajat
Vastaanottajaryhmä: Hosting-palvelun ja sovelluskäytön palveluntarjoaja
Kyseessä olevat tiedot: Henkilön perustiedot, osoitetiedot, yhteystiedot, tilaustiedot, maksutiedot
Tietojen välittämisen oikeusperusta: Henkilötietojen käsittely (tietosuoja-asetuksen 28 artikla)
Tarvittaessa oikeutettu etu: -

Vastaanottajaryhmä: Maksupalvelujen tarjoaja
Kyseessä olevat tiedot: Henkilön perustiedot, maksutiedot
Tietojen välittämisen oikeusperusta: Henkilötietojen käsittely (tietosuoja-asetuksen 28 artikla)
Tarvittaessa oikeutettu etu: -

Vastaanottajaryhmä: Lähetysyritys
Kyseessä olevat tiedot: Henkilön perustiedot, osoitteet, yhteystiedot
Tietojen välittämisen oikeusperusta: Henkilötietojen käsittely (tietosuoja-asetuksen 28 artikla)
Tarvittaessa oikeutettu etu: -
    
7. Seuranta
Seuraavassa kerromme, miten henkilötietojasi käsitellään palvelumme analysointia ja optimointia varten sekä mainontatarkoituksia varten seurantateknologian avulla.
Seurantamenettelyn kuvauksessa annetaan myös tiedot siitä, miten voit estää tietojenkäsittelyn tai vastustaa sitä. Ota huomioon, että niin kutsuttu ”Opt-out” eli käsittelyn kieltäminen tallentuu yleensä evästeisiin. Kun käytät palveluitamme uudelta päätelaitteelta tai toisesta selaimesta tai kun olet poistanut selaimeesi asetetut evästeet, sinun on ilmoitettava kiellosta uudelleen.
Kuvatuissa seurantamenettelyissä käsitellään henkilötietoja vain nimettöminä. Yhdistämistä todelliseen ja tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön eli tietojen yhdistämistä nimimerkin haltijan tietoihin ei toteuteta.

a. Palvelumme ja käyttösi analysointia ja optimointia varten sekä mainoskampanjoidemme onnistumisen ja mainosten näyttämisen optimoinnin mittaamista varten tehtävä seuranta

(1) Tietojenkäsittelyn tarkoitukset
Analysoidessamme käyttäjien toimintaa seurannan avulla voimme tarkastaa palvelumme tehokkuuden, optimoida palveluamme ja mukauttaa sitä käyttäjien tarpeisiin sekä korjata vikoja. Lisäksi voimme määrittää sen avulla palvelumme käytön ominaisuudet (laajuus, käyttöaste, käyttäjien selailutottumukset) tilastollisesti – yhdenmukaistettujen vakiomenettelyjen perusteella – ja saamme näin koko markkinoilla vertailukelpoisia arvoja.

Mainoskampanjoiden menestyksen mittaamiseksi tehtävän seurannan tarkoituksena on optimoida ilmoituksemme tulevaisuudessa ja mahdollistaa vastaava ilmoitusten optimointi myös markkinoijille ja mainostajille. Mainoksen esittämisen optimointia varten tehtävän seurannan tarkoituksena on näyttää käyttäjille heitä kiinnostavia mainoksia, parantaa mainonnan onnistumista ja näin myös mainostuloja.

(2) Oikeudellinen perusta
Palveluiden, jotka auttavat ymmärtämään internetiä käyttävien ihmisten käyttäytymistä, ja käyttäjäprofiilien luomisen yhteydessä tarvitaan tietosuoja-asetuksen mukainen tietoinen suostumus.

(3) Käyttöön otettu seurantamenettely yksityiskohtaisesti
a. Käsittelyä koskevat tiedot
Palvelun kuvaus: Google Analytics
Toimintatavat: Verkkoanalyysi
Mahdollisuus käsittelyn kieltämiseen (Opt-out): tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fi
Tietojen toimittaminen kolmanteen maahan?: ei
Tarvittaessa tietosuojan riittävyyttä koskeva päätös (tietosuoja-asetuksen 45 artikla): -
Tarvittaessa asianmukaiset suojatoimet (tietosuoja-asetuksen 46 artikla): -

Jos päätät, ettet halua kohdennettua mainontaa, voit käydä sivustolla http://www.youronlinechoices.com/fi/, napsauttaa kohtaa ”Omat mainokset” ja seurata ohjeita, joilla voit lopettaa tietojen käytön kokonaan tai tapauskohtaisesti sivustolla lueteltujen palveluntarjoajien kohdennetun mainonnan osalta. Voit silti edelleen saada mainoksia, joita ei kuitenkaan ole kohdennettu.


III. Asianosaisten oikeudet


1. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Jos käsittelemme henkilötietojasi suoramarkkinointia varten, sinulla on oikeus vastustaa omien henkilötietojesi käsittelyä tällaista mainontaa varten koska tahansa niin, että vastustus vaikuttaa tulevaisuudessa; tämä koskee myös profilointia, jos sellaista tehdään tällaisen suoramarkkinoinnin yhteydessä.
Sinulla on lisäksi oikeus vastustaa tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohdan mukaista henkilötietojesi käsittelyä syistä, jotka perustuvat erityiseen tilanteeseesi, koska tahansa niin, että vastustus vaikuttaa tulevaisuudessa; tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Voit vastustaa henkilötietojen käsittelyä maksutta. Voit ottaa meihin yhteyttä käyttämällä kohdassa I.2 annettuja yhteystietoja.

2. Oikeus saada pääsy tietoihin
Sinulla on oikeus tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja ja mistä henkilötiedoista on mahdollisesti kyse, sekä saada muita tietoja tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisesti.

3. Oikaisemisoikeus
Sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan ilman aiheetonta viivytystä sinua koskevia virheellisiä henkilötietoja (tietosuoja-asetuksen 16 artikla). Tietojenkäsittelyn tarkoitukset huomioon ottaen sinulla on oikeus pyytää täydentämään epätäydelliset henkilötiedot – myös täydentävällä ilmoituksella.

4. Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)
Sinulla on oikeus pyytää meiltä, että sinua koskevat henkilötiedot poistetaan ilman aiheetonta viivytystä, jos kyse on jostakin tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 1 kohdassa mainituista syistä ja jos tietojenkäsittely ei ole enää tarpeen jonkin tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 3 kohdassa säädetyn tarkoituksen osalta.

5. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, jos kyseessä on jokin tietosuoja-asetuksen 18 artiklan 1 kohdan a–d alakohdassa säädetyistä tapauksista.

6. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut meille, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Lisäksi sinulla on oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle meidän estämättä tai saada henkilötiedot siirrettyä suoraan meiltä, jos se on teknisesti mahdollista. Tämä pätee aina, jos tietojenkäsittelyn perustana on suostumus tai sopimus ja jos tiedot käsitellään automaattisesti. Tämä ei näin ollen koske pelkästään paperimuodossa olevia tietoja.

7. Peruuttamisoikeus suostumuksen yhteydessä
Jos tietojenkäsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Tämä ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

8. Oikeus tehdä valitus
Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.